JINGLEMoonlight FilmBALKANIKA MTVEce Berker

1) STOK MÜZİK NEDİR ?            geçiniz bunları biliyoruz...

Önceden hazırlanmış ve kategorize edilmiş müziklerdir. Bunlar, sinema, radyo ve televizyon programları, reklam, dizi film, tiyatro, defile, gösteri, sunum, cdrom, web sitesi, cep telefonu gibi ortamlarda kullanılacak müziklerin seçilmesine olanak tanıyacak şekilde çeşitli kriterlere göre arşivlenir. Böylece ortaya bir stok müzik kataloğu çıkar. Katalog içinde bir deterjan reklamına uygun kısa bir jingle ya da Afrika'da çekilmiş bir belgesel için yöreye ait şarkılar bulunabilir.

2) STOK MÜZİK KATALOĞUMUZA NASIL ULAŞILIR ?

Stok Müzik Kataloğumuz, profesyonel kullanım amaçlıdır. Reklam şirketleri, film yapım şirketleri, organizasyon firmaları, yapımcılar ve yönetmenler, radyo ve televizyonlar ile diğer profesyonel müzik kullanıcılarına bir sözleşme ve içerik dökümü ekinde cd veya dvd'ye kayıtlı olarak verilir.

3) KATALOGTA NELER VAR ?

Stok Müzik Kataloğumuz lisans ön sözleşmesi, içerik dökümü ve cd veya dvd'lerden oluşan bir set halindedir. İçeriğinde çeşitli temalara göre ayrılmış müziklerin bulunduğu her cd veya dvd'ye ait bir kod numarası vardır. Bu numaralara ait müzik parçaları ve açıklamaları içerik dökümünde listelenmiştir. İçerik dökümü bir excel tablosudur. web üzerinden de ulaşılabilir ve çeşitli kelimelere göre arama yaptırılabilir.

Örnek : Bir numaralı Stok Müzik cd'sini incelersek;

CD No : 1
kod no parça adı süre kategori içerik detayı album adı bölge
MZKLRY PC1010 dream 02:10 CHILL OUT & LOUNGE Enstrümantal, romantik klasik gitar melodisi, xxx'i çağrıştırıyor. 30" tempo yükselir. PLANET CHILL TR
MZKLRY PC1020            
MZKLRY PC1030            

Stok Müzik Kataloğu dokümanları :

- İçerik Dökümü (14/10/2007)
- Ön Sözleşme
- Kullanım Formu
- Broşür

- Fiyat Listesi (Ön Sözleşme ile teslim edilir)


4) ÖN SÖZLEŞME NE İÇİNDİR ?

Stok Müzik'ler, yerli ve yabancı kompozitörlere veya lisans anlaşmalı uluslararası müzik şirketlerine ait müzik parçalarından özel olarak kategorize edilerek oluşturulmuştur. Müziklerin Türkiye'deki her türlü kullanım lisansı (master synchronization rights) MÜZİKAL YAPIM'a aittir ve ancak MÜZİKAL YAPIM'ın yazılı izni ile başka ortama aktarılabilir, filmlere senkronize edilebilir ve umuma arz edilebilir. Bu yazılı iznin bir parçası olarak imzalanacak olan ön sözleşme ile kullanıcı, yazılı kullanım şartlarına uyacağını ve kullanımdan doğacak lisans bedelini ödeyeceğini taahhüt etmiş olur.

5) KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR ?

Lisans ön sözleşmesinde yer alan kullanım şartları;

- Kullanıcı Stok Müzik Kataloğu'nun kendisine özel verildiğini, üçüncü kişilere devretme hak ve yetkisinin olmadığını, kataloğu hiç bir şekilde kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder;

- Kullanıcı, Katalog'ta yer alan cd ve/veya dvd'lerin olası izinsiz kopyalamaların hangi kullanıcıdan kaynaklandığını tespit etmek için Müzikal Yapım'ın cd ve dvd'ler içindeki dijital parmak izlerinden yararlanacağından haberdar olduğunu beyan eder;

- Katalogta yer alan stok müziklerin kullanım izninin (lisansının), ancak ön sözleşme imzalanması, Stok Müzik kullanım formu doldurulması ve lisans bedeli ödenmesi ile geçerli olacağını kabul eder;

- Kullanıcı stok müzikleri lisans süresi dışında kullanmayacağını, kullanmak isterse önceden bildireceğini taahhüt eder;

- Kullanıcı müziğin kullanıldığı film vb ortamın bir kopyasını lisans dosyası arşivi için Müzikal Yapım'a iletmeyi kabul eder.

6) STOK MÜZİK KULLANIM YÖNTEMİ

- Kullanıcı, isteği üzerine Müzikal Stok Müzik Kataloğundan kendi özel setini teslim alır ve lisans ön sözleşmesini imzalar;

- Kullanıcı, kullanmak istediği stok müzikleri, kullanım öncesinde Stok Müzik kullanım formunu doldurarak MÜZİKAL YAPIM'a e-mail veya faks ile gönderir;

- Stok Müzik kullanım formu alındıktan sonra, lisans faturası kesilerek kullanıcıya gönderilir;

- Kullanıcı lisans bedelini banka hesabına yatırdıktan sonra lisans geçerli duruma gelir;

- Lisans süresi bittiğinde kullanıcı yeni bir form doldurarak Müzikal Yapım'a gönderir ve lisansın uzatılmasını bildirir;

- Stok Müziklerin kullanıldığı film, program, sunum vb işin mümkün ise bir kopyası lisans dosyası için Müzikal Yapım'a cdrom üzerinde gönderilir. Bu sayede ilgili lisanslı kullanımın, izinsiz kullanım takibinden elenmesi kolaylaşır.

7) STOK MÜZİK KULLANIM FORMU NEDEN GEREKLİDİR ?

- Kullanıcının lisansı ön sözleşme ile geçerlilik kazanmaz. Kullanılan müziğin lisans bedelinin de ödenmesi gerekir. Bu bedelin belirlenmesi; yayın mecralarının, kullanılan müzik süresinin, lisans süresinin ve senkronizasyon yapılan film detayının bilinmesine bağlıdır. Böylece verilen lisansın takip edilebilmesi de olanaklı hale gelir.

Örnek : xyz Deterjan reklam filmi için jingle olarak, Katalogtaki 9 Nolu CD'den MZKLVGJN0155 kod numaralı stok müzik aynı ürün için 10 ve 30 saniyelik 2 TV reklam filminde bir yıl için kullanılmak istenmektedir.

Ürün : XYZ
Stok Müzik Kodu : MZKLVGJN0155
Kullanılan Toplam Süre : 40"
Film Versiyon adedi : 2
Lisans Süresi : 1 yıl
Lisans Bedeli : ***** YTL

Lisans bedeli kullanıcının elinde de bulunan güncel lisans bedeli fiyat listesinden tespit edilir ve forma yazılır. Form bilgileri uygun ise Müzikal Yapım kullanıcıya faturasını, değilse düzeltilmiş formu geri gönderir. Bu durumda fatura mutabık kalındıktan sonra gönderilir.

© 2009 TÜM HAKLARI SAKLIDIR - ALL RIGHTS RESERVED MÜZİKAL YAPIM ORGANİZASYON LTD

©2009 güncelleme / update 25 December 2010